&nbsp; UR&Scaron;KINO LETO 2019 V GRGARJU &nbsp; Junijske sobote leta 1539 se je pastirici Ur&scaron;ki Ferligoj prikazala na Skalnici Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori postavi cerkevin jo prosi milosti. Leta 2019 mineva 480 let od prikazanja. Ur&scaron;ka Ferligoj se je rodila in živela v Grgarju v najstarej&scaron;emu delu vasi, ki ji domačini pravimo Vas. Njena rojstna hi&scaron;a je bila na mestu dana&scaron;nje Piskove domačije. Ur&scaron;ka je bila pastirica in je svoje ovce pasla po pobočjih hriba nad vasjo. Pastirica je Marijino naročilo najprej povedala doma, potem se je podala na pot v okoli&scaron;ke kraje in v dolino. Oblasti so jo trikrat zaprle, a se je vedno čudežno re&scaron;ila ... Že leta 1544 je na gori stala cerkev. Od tedaj sta Sveta Gora in Grgar zgodovinsko in duhovno povezana. Leta 1931 so v Grgarju ob župnijski cerkvi sv. Martina na zunanji strani prezbiterija Ur&scaron;ki postavili nagrobni spomenik s poslikavo gori&scaron;kega slikarja Clementa del Nerija. Zapisali so: &raquo;Po izročilu je tu pokopana pastirica Ur&scaron;ula Ferligoj, kateri se je leta 1539 prikazala Mati Božja.&laquo; Ob 400. obletnici prikazanja, leta 1939, so pred Piskovo hi&scaron;o v Vasi Ur&scaron;ki postavili spominsko kapelico s poslikavami, ki jo je blagoslovil tedanji gori&scaron;ki&scaron;kof Margotti. Takrat je bila v Vasi velika slovesnost. Dolga procesija ljudstva se je vila od kapelice do cerkve, kjer je bila slavnostna sveta ma&scaron;a. Kljub fa&scaron;izmu in prepovedi maternega jezika sta odmevali slovenska molitev in slovensko petje. V Grgarju star&scaron;i svojim otrokom iz roda v rod pripovedujejo o pastirici Ur&scaron;ki. Pred desetimi leti, leta 2009, ob praznovanju 470. obletnice prikazanja smo v Grgarju jubilej obeležili z osrednjo versko-kulturno prireditvijo v Vasi pred Ur&scaron;kino kapelico. Iz tega spomina je vzniknila pobuda za UR&Scaron;KINO LETO 2019. Oblikovala se je delovna skupina v okviru Župnije Grgar, ki je oblikovala celoletni program. Projekt Ur&scaron;kino leto 2019 bomo izvedel v sodelovanju s Franči&scaron;kanskim samostanom na Sveti Gori, s Krajevno skupnostjo Grgar in vsemi krajevnimi dru&scaron;tvi. Načrtujejo se naslednji dogodki: revija otro&scaron;kih in mladinskih cerkvenih pevskih zborov, lutkovna predstava o Ur&scaron;kini zgodbi, gledali&scaron;ka predstava o Ur&scaron;ki Ferligoj in petje cerkvenih pesmi domačega in gostujočega cerkvenega zbora v Vasi ob kapelici Ur&scaron;ki Ferligoj, odprtje Ur&scaron;kine poti in prvi pohod po Ur&scaron;kini poti, odprtje mozaika ob Ur&scaron;kinem grobu, dobrodelni koncert Gorske Karitas in literarni večer s pesnikom franči&scaron;kanom Pavletom Jakopom. &nbsp; SPONZORSTVO / DONATORSTVO &nbsp; https://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/501<![CDATA[Urškina tematska pešpot]]><![CDATA[V soboto sveto je bilo]]><![CDATA[Šmarnice]]><![CDATA[Pesem je dar]]>