Priprava na zakon Kaj je potrebno za cerkveno poroko in POSEBNA PONUDBA ZA BIRMANCE Tečaji priprave na zakon Šola za zakon - Najina pot Šola za zakon - Frančiškanski družinski inštitut E-priprava na zakon Priprava v skupnosti Emanuel: Ljubljana, 040 320 902 Priprava na zakon ob koncu tedna (Spremljajte tudi sprotna obvestila v tedniku Družina)https://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/421