Priprava staršev in botrov na krst Sveti krst - potek obreda Kaj je potrebno za krst otroka Razpored srečanj staršev ob krstu otroka Cerkvena določila glede botrov Priprava odraslega na krst, birmo, evharistijohttps://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/418