Leto sprave in evharistije Gradivo Potek in vsebina uvajanja Povzetek zadnjega srečanja Razpredelnica srečanj Priprava na spravo za otroke Mašne molitve in kretnje Razpored srečanjhttps://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/417