Birmanska priprava Gradivo Vabilo na uvodno srečanje in kriteriji Cerkvena določila glede botrov Potek in vsebina birmanske priprave Vzorec prošnje za vključitev v birmansko pripravo-prijavnica (tiskaj obojestransko) Molitve v pripravi birmancev (tiskaj obojestransko) Razpredelnica rednih srečanj staršev veroučencev Spraševanje pred vpisom Povzetek zadnjega srečanja Tekoče gradivo za animatorje Potrebno katekizemsko in svetopisemsko znanje Seznam molitev in veroučnih obrazcev V njegovi roki - dodatek (molitve, obrazci, pesmi) Razpredelnica za sodelovanje pri mašah Izbor pesmi za veroučence Navodila za sodelovanje vernikov pri mašah Urnik srečanjhttps://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/415