Preskoči na vsebino


 

V SOBOTO SVETO JE BILO

 

Osrednja prireditev ob Urškinem letu v Grgarju

Junijske sobote leta 1539 se je pastirici Urški Ferligoj iz Grgarja prikazala na Skalnici Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori postavi cerkev in jo prosi milosti!

 

 

Nedelja, 9. junij – osrednjo prireditev v Urškinem letu smo poimenovali V soboto sveto je bilo. Skrbno smo načrtovali  vsebino in potek prireditve in ta dan pričakovali z velikim veseljem in upanjem, da bo zastavljen načrt z dodano vrednostjo lepega vremena, za vsakogar pomembno doživetje. Prireditveni prostor v Vasi pred kapelico je bil pripravljen, kapelica ozaljšana z belimi ikebanami, pred njo pripravljen prostor in scena za igrani prizor, tu staro korito za pranje perila, tam kolovrat, lesene grablje, seno… ob strani prostor za pevce. Čez cesto na klancu pred Vasjo sta bila postavljena mlaja s transparentom: Urškino leto 1539 – 2019.

 Prireditveni prostor se je pričel polniti  z ljudmi, z domačini in gosti. Ob 17 uri se je pričel program. Slavnostna govornika sta bila domači župnik Evgen Gantar in svetogorski gvardijan pater Simon Peter Berlec.

Župnik Evgen Gantar je namenil vzpodbudne misli izvajalcem programa: «Da umetnina zaživi, potrebuje občutljivega poustvarjalca, ki takrat ni več on sam, ampak postane tisto, kar sporoča. V njej zopet išče in zmore najti nekaj več kot le tehnično popolno izvedbo. Pevec, igralec takrat pozabi nase. Kadar pevci zapojejo, ali igralci zaigrajo na način, ki zmore duha skupnosti umiriti in usmeriti na Boga, poslušalce vpnejo v skupno utripanje in sozvenenje.

Tako naj se Bog danes z jezikom glasbe in igre pogovarja s človekom – z nami. Gospod škof Metod je na začetku Urškinega leta dejal: V Urškinem letu odkrivajte to bogastvo, se z njim obogatite in ga posredujte še drugim. To vam danes želim tudi sam. Nalijte svoje oljenke do vrha!«

Pater Simon Peter se je zahvalil prirediteljem  za idejo celoletnega praznovanja ob 480 letnici prikazanja Matere Božje grgarski pastirici Uršuli Ferligoj in za skupno sodelovanje Svete Gore in Grgarja pri tem projektu.  Poudaril je, da je pastirica Urška  stoletna zgodovinska vez obeh krajev, da se morajo Grgarci Mariji zahvaljevati za ta dar, ker je stoletno izročilo prednikov, ki ga morajo ceniti in graditi svojo identiteto na tem dogodku.

Kulturni program so oblikovali  pevci, recitatorja in nastopajoči v igranem prizoru. Najprej je Nejc Povšič recitiral staro ljudsko pesem iz Grgarja Marija gre z Jezušom na pot, ki je bila pred stopetdesetimi leti še živa v Grgarju,  leta 1863 jo je zapisal domačin Matevž Trnovec,  izšla je tedaj v Slovenskem glasniku in je zapisana v Štrekljevi zbirki ljudskih pesmi ter Petra

Kokoravec s pesmijo Ljubke Šorli Sveta Gora.

Cerkveni pevski zbor župnije Grgar je pod vodstvom Andreja Filipiča zapel Tam v sveti samoti na gori in Svetogorska mati mila.

Edini gostje so bili pevci cerkvenega pevskega zbora sosedne župnije Solkan. Pod vodstvom Milene Prinčič so zapeli dve pesmi: Ko bi jaz zvonček bil in Za gore že hiti pozdrav.

Da smo povabili v goste prav njih, je zgodovinska povezanost obeh krajev: Grgar je bil stoletja pod pražupnijo Solkan, pastirica Urška je bila v solkanskem zaporu, Slika Svetogorske Kraljice je med obema vojnama, ko je odhajala v begunstvo, prenočevala v Grgarju in Solkanu in seveda sosedstvo.

Za konec so otroci in mladi zaigrali igrico Na Skalnici, ki jo je napisal domačin Dragotin Vodopivec in je bila premierno odigrana leta 1931. Sodelovalo je 32 otrok in mladih; od 5. letne deklice, učencev osnovne šole, dijakov in 23 letnega študenta.

Režirala je večletna uspešna amaterska igralka domače dramske skupine, Zarja Pavlin. S svojo prisrčnostjo, otroško igrivostjo in sporočilnostjo so navdušili občinstvo. Marsikomu so se v očeh zasvetile solze.

Povezovalka programa Tanja Doljak Milost je zaključila z besedami: Mi in naš kraj Grgar nudimo Sveti Gori najbližji objem, od tu je tja gor najbližji pogled, najbližja steza, najveličastnejši zvoki svetogorskih zvonov napolnjujejo našo kotlino… Sveta Gora je geografsko, zgodovinsko in duhovno povezana z Grgarjem. Vso to dediščino naših prednikov želimo ohranjati in prenašati naprej. To sporoča Urškino leto. To sporoča današnji dan. Skrb za duhovno izročilo mlademu rodu.

Med dolgim navdušenem aplavzu so v pozdrav prireditvi zazvonili svetogorski zvonovi! Oba zbora in ljudstvo so zapeli Marija skoz življenje.

 

                                                                                                               Justina Doljak