Preskoči na vsebino


 

PESEM JE DAR

 

Junijske sobote 1539 se je na Skalnici pastirici Urški Ferligoj prikazala Mati Božja in ji naročila, naj pove ljudstvu, da ji na gori postavi cerkev in jo prosi milosti.

Urška Ferligoj se je rodila in živela v Grgarju v najstarejšemu delu vasi, ki ji domačini pravimo Vas. Njena rojstna hiša je bila na mestu današnje Piskove domačije. Urška je bila pastirica in je svoje ovce pasla po pobočjih hriba nad vasjo. Pastirica je Marijino naročilo najprej povedala doma, potem se je podala na pot v okoliške kraje in v dolino. Oblasti so jo trikrat zaprle, a se je vedno čudežno rešila. Že leta 1544 je na gori stala cerkev. Od tedaj sta Sveta Gora in Grgar zgodovinsko in duhovno povezana.

V Grgarju starši svojim otrokom iz roda v rod pripovedujejo o pastirici Urški. Pred desetimi leti (leta 2009 ob praznovanju 470. obletnice prikazanja) smo v Grgarju jubilej obeležili z osrednjo versko-kulturno prireditvijo v Vasi pred Urškino kapelico. Iz tega spomina je vzniknila pobuda za URŠKINO LETO 2019, saj mineva 480 let od prikazanja. V okviru Župnije Grgar se je oblikovala delovna skupina, ki je pripravila program dogodkov in prireditev.

 

Urškino leto 2019 v Grgarju se je začelo s srečanjem otroških cerkvenih pevskih zborov Pesem je dar, ki je bilo v nedeljo, 24. marca 2019, ob 16. uri v župnijski cerkvi sv. Martina. S petjem Marijinih pesmi je sodelovalo šest otroških zborov iz župnij Grgar, Šempas, Kromberk, Vogrsko in Bukovica - Volčja Draga. Vse zbrane je najprej pozdravila in nagovorila Vanja Kogoj Jug, vodja delovne skupine Urškino leto 2019. Spregovorila je o praznovanju Urškinega leta in o darovih – pesem je dar, veselje je dar, molitev je dar, življenje je dar. Nato nas je nagovoril msgr. mag. Metod Pirih. Njegove besede so izražale veselje ob današnjem srečanju in poudarjale sporočilnost Urškine zgodbe – preprosto, predano, veliko srce. G. škof je posebej nagovoril otroke, se zahvalil staršem in jim voščil ob 25. marcu.

Potem se začela Urškina zgodba v besedah in pesmih. Urškino zgodbo, ki so jo ponazarjale ilustracije Urše Škobrne iz slikanice Pastirica Urška in Svetogorska Kraljica, avtorja Andraža Arka, ofm., sta predstavila Blaž in Ana. Vmes pa Marijine pesmi iz otroških grl – preprosto, predano in srčno. Najprej je zapel domači otroški pevski zbor z zborovodkinjo Moniko Bagon. Zapeli so pesmi Na Sveti Gori zvon zvoni in Mali cvet. Iz Župnije Šempas sta nas obiskala dva zbora. Otroški pevski zbor Plamen je zapel Če vprašam rožice, zbor Ritem srca pa Naj te pozdravim. Zbora iz Šempasa, zborovodkinji sta Jožica Klanjšček in Tanja Martelanc, sta skupaj zapela Dajte mi zlatih strun. Otroški pevski zbor iz Župnije Kromberk pod vodstvom Ingrid Grmek je zapel pesmi Brezmadežna in Zdrava naša mati. Pesmi Zate Marija in O Marija, o Marija je zapel otroški pevski zbor iz Župnije Vogrsko, zborovodkinja Katarina Tischler Gregorič. Pevsko srečanje je zaključil otroški pevski zbor Kričači iz Župnije Bukovica - Volčja Draga z zborovodkinjo Adrijano Černic Lazić. Zapeli so O Marija, o Marija in Marija, ti mati si moja. Zaključna pesem je bila skupna pesem Preprosto srce. Grgarski zbor se je postavil pred oltar, vsi ostali pa so peli iz cerkvenih klopi. Grgarsko cerkev je napolnila pesem (za)upanja. Del pesmi sporoča: Preprosta pastirica in njeno veliko srce. / Prek njenih rok prihaja k nam Stvarnika ime. / Preprosta pastirica in njeno veliko srce, / v zaupanju pripravljeno reči: »Zgodi se!« / Čist in otroški pogled, sklenjene roke, / vse k Mariji gre.

Otrokom pevcem smo pripravili preprost dar. Piškotek v obliki ovčke in spominsko podobico.

Vsemu dodajamo še dvoje: prelepo toplo pomladansko vreme in prelepa pogostitev pred cerkvijo. Skrbno pripravljene dobrote grgarskih gospodinj v sebi skrivajo Urškino dobroto.

Tudi zahvala je dar. Hvala vsem otrokom, staršem, zborovodkinjam, g. škofu, delovni skupini Urškino leto 2019, predvsem pa Moniki Bagon, ki je bdela na celotno prireditvijo. Vsem hvala za milostna sporočila zahvale, ki bodo delovni skupini v vzpodbudo.

Pesem je dar je naš prvi poklon Urški v Urškinem letu 2019.

Irena Doljak