Preskoči na vsebino


 

ŽUPNIJA BATE

 

Kot samostojna župnija je bila župnija Bate ustanovljena leta 1936. Versko življenje pa sega še daleč nazaj. Cerkvena skupnost v Batah je prvič omenjena leta 1740. Omenjajo jo tudi vizitacijski zapisniki škofa Carla M. d''Attemsa iz leta 1750 skupaj s tremi cerkvami na tem območju: sv. Marije Vnebovzete v Podlaki (vklesan napis v cerkvi sedanjo cerkev datira v leto 1747), sv. Lovrenca na istoimenskem hribu (danes so tu zgolj ostanki) in baročna župnijska cerkev sv. Križa v Batah (po podatkih ZVNKD je bila pozidana leta 1661; nm 650 m).

Iz zaselka Madoni je bil doma znameniti misijonar, apostol brazilskih Indijancev Janez Madon – oče Serafin Goriški (1829 - 1918). Župnija Bate leži okrog 15 km od Nove Gorice proti planoti Banjšice in obsega naslednje vasi: Dragovica, Grgarske Ravne z zaselki Zabrdo, Škrlji in Baske, Bate z zaselki Sveto, Podlaka in Madoni. Vseh prebivalcev je po podatkih za leto 2005 okrog 330, od tega okrog 315 katoličanov. Število prebivalstva se je od druge svetovne vojne prepolovilo, vendar je najhujši trend upadanja v zadnjem desetletju nekoliko pojenjal.

Župnija je postala z preureditvijo koprske škofije s 1.1.2018 podružnica in se upravlja iz Grgarja,. Maloštevilno cerkveno občestvo (število nedeljnikov se zadnja leta giblje okrog 25)  samostojno deluje tako na pastoralnem kot materialnem področju. V župniji deluje župnijski pastoralni svet, župnijski gospodarski svet, mešani cerkveni pevski zbor, skupina mašnih bravcev, skupina strežnikov, molitvena skupinica, nekaj sodelavk karitas v Župnijski gorski karitas, pritrkovalci in drugi sodelavci. Pri nekaterih dejavnostih kot npr. birmanska priprava, uvajanje v spravo in evharistijo, srečanja staršev v pripravi na krst otroka ipd. se povezuje z Grgarjem.

Župnija obhaja svoj župnijski praznik - verjetno zaradi kmečkega okolja in prošnjih procesij – v tako imenovanem križevem tednu na Gospodov Vnebohod; glavna slovesnost je nedeljo po vnebohodu z znamenito evharistično procesijo po polju. Slavje zavetnice cerkve v Podlaki je na praznik Marijinega vnebovzetja; k isti cerkvi je tradicionalni pohod z mašo tudi prvega maja. Dan celodnevnega češčenja v župnijski cerkvi je na misijonsko nedeljo.