Preskoči na vsebino


 

ŽUPNIJA TRNOVO

 

Župnija Trnovo pri Gorici leži na Trnovski planoti z nadmorsko višino 788 metrov. Na jugu je vas Trnovo odprta, zato lep razgled na Sveto goro - Skalnico, Novo Gorico, Staro Gorico, Furlansko nižino, Kras, Goriška Brda in ob lepem, jasnem vremenu je viden izliv reke Soče v Jadransko morje. Prav tako ob jasnem vremenu so na severozahodni strani Trnovega vidne Julijske Alpe z očakom Triglavom. Na severu, severovzhodu in jugovzhodu pa obdaja vas gozd - Trnovski gozd. Od Nove Gorice je vas Trnovo oddaljena le dvanajst kilometrov.

Župnijska cerkev, ki je posvečena Mariji devici Snežni leži na začetku spodnjega dela vasi ob glavni cesti, ki pelje v turistični kraj Lokve. Lesena, prvotna cerkev posvečena sv. Florjanu (še danes je v cerkvi stranski oltar sv. Florjana, ki ga župljani častijo 4. maja, kot nekdanjega farnega zavetnika) je bila uničena zaradi požara. Kdaj so pričeli z gradnjo današnje cerkve ni znano, le plošča v prezbiteriju priča, da jo je goriški nadškof Franciscus Xaver 27. 07 1852 posvetil v čast blažene Marije device Snežne, katere zunanjščina je bila leta 2002 obnovljena. Tako vsako leto 5. avgusta trnovski župljani obhajajo slovesni praznik - trnovski semenj. Celodnevno češčenje pa je na angelsko nedeljo.

K župniji Trnovo spadajo zaselki: Voglarji, Zavrh, Nemci in Rijavci. Trenutno (2005) šteje župnija okrog 435 duš, od tega okrog 400 katoličanov. Število nedeljnikov se zadnja leta giblje okrog 35.

Župnija Trnovo pri Gorici je prej spadala v solkansko pražupnijo. Od leta 1703 je vikariat; takrat je tudi prvič omenjena. Samostojna župnija pa je od leta 1936. Do leta 1959 je župnik živel na Trnovem v privatni hiši (za časa druge svetovne vojne je bila vas v celoti požgana, tudi župnišče, ki je še danes neobnovljeno). Po tem letu so župniki prihajali iz Solkana, vse dokler ni župnijo začel upravljati župnik, ki je nastanjen v sosednji vasi Grgar. Zaradi tega je v župniji sveta maša le ob četrtkih in nedeljah, ter seveda, če je mogoče, ob raznih praznikih.

V župniji Trnovo deluje pastoralni svet, ki se redno sestaja doma na Trnovem ali skupno z župnijama Grgar in Bate. Prav tako deluje gospodarski svet, skupinica strežnikov in strežnic, skupina mašnih bravcev, dva organista in nekaj pevcev, nekaj sodelavk karitas v Medžupnijski gorski karitas, skupinica čistilk in krasilk cerkve in drugi sodelavci.