Uradne ure Natančneje preveri sprotno dosegljivost župnika pri tedenskih oznanilih! URADNE URE PISARNE ŽUPNIJ GRGAR, BATE, TRNOVO ŽUPNIKA DOBITE: Za daljša opravila v pisarni: spoved, pogovor, pisarniške stvari ipd.: torek: 11.00 (če je mogoče najavljeni) sreda: 20.30 (če je mogoče najavljeni) nedelja: 12.00 (le predhodno najavljeni) Za kratke stvari (naročilo maše, dogovor...): V Grgarju v pisarni po mašah, ki so navadno v ponedeljek, sredo in petek zvečer ter v nedeljo ob 11h (običajno to pomeni: pon., sre., pet. pozimi 1825, vmes 1925, poleti 2025; nedelje 12h). Na Trnovem v zakristiji po mašah, ki so navadno v četrtek zvečer in nedeljo. V Batah v zakristiji po mašah, ki so navadno v torek in soboto zvečer ter v nedeljo dopoldne. Za spoved v cerkvi: 15 min. pred vsako mašo (na izraženo željo) in: V Grgarju 1. petek v mesecu 1h (ali 1/2h) pred mašo. Na Trnovem četrtek pred 1. petkom 1/2h pred mašo. V Batah soboto po 1. petku v mesecu 1h (ali1/2h) pred mašo. (Natančnejše informacije o urah na oznanilih ob vhodu v cerkev; tedenska maša traja okrog 25 min., nedeljska okrog 50 min.). Vse ostalo v dogovoru z župnikom. Če ni nuje, se držite ur. Naslov: Župnija Grgar, Grgar 58; Župnija Bate, Bate 2; Župnija Trnovo pri Gorici, Trnovo 27. Tel. 307 30 10, GSM 031 716 621; e-pošta: zupnija.grgar@rkc.si; spletna stran: http://zupnije.rkc.si/grgar. TRR (dar: vrsta posla A3112) pri Raiffeisen Krekova banka d.d. P.E. Nova Gorica: župnija Grgar 24500-9004202192 (za nakazila iz tujine SWIFT CODE: KREKSI22 in IBAN: SI56245009004202192); župnija Bate: 24500-9004455265 (za nakazila iz tujine SWIFT CODE: KREKSI22 in IBAN: SI56245009004455265); župnija Trnovo pri Gorici: 24500-9004746459 (za nakazila iz tujine SWIFT CODE: KREKSI22 in IBAN: SI56245009004746459); Župnija Grgar pri Nova KBM d.d. Področje Nova Gorica: 04750- 0001171035 (za nakazila iz tujine SWIFT CODE: KBMASI2XGOR in IBAN: SI56047500001171035). Davčna št. (župnije niso davčni zavezanci): Župnija Grgar 83069852; župnija Bate 11091339; župnija Trnovo pri Gorici 42873592. Sodelavci pridite kadarkoli. VSAKDO PRISRČNO DOBRODOŠEL!http://zupnija-grgar.rkc.si/index.php/content/display/438